Základné požiadavky:

1x prípojka 220V
1x prípojka 380V  istenie 25 C
zaistenie dostatočnej dodávky vody